3 kierunkowe podejścia do handlu na rynku akcji

Adrian Chrzanowski - 03 / kwietnia / 24 36 Jak złapać falę: 3 strategie handlu na rynku akcji

Te trzy podejścia opierają się na założeniu, że rynki są w ciągłym ruchu, podążając za stałymi cyklami. Opierają się one na powtarzających się kryteriach, aby przewidzieć pojawienie się nowych trendów lub odwróceń.

W podejściu kierunkowym wskaźniki techniczne odgrywają ważną rolę w definiowaniu i wdrażaniu podejścia kierunkowego na rynku akcji, a ich kombinacja powinna być odpowiednia. Istnieją trzy główne rodzaje podejścia kierunkowego.

Podążanie za trendem

Podążanie za trendem na rynku akcji to strategia inwestycyjna polegająca na analizowaniu i śledzeniu ruchów cen aktywów finansowych na rynku w celu zidentyfikowania długoterminowych trendów i czerpania z nich zysków. Podejście to opiera się na założeniu, że ceny aktywów mają tendencję do poruszania się w określonych kierunkach przez długi czas, albo w górę (trend zwyżkowy), albo w dół (trend niedźwiedzi).

Inwestorzy podążający za trendem mają tendencję do wchodzenia w pozycję, gdy trend jest ustalony i wychodzenia, gdy trend zaczyna się odwracać. Do identyfikacji trendów mogą oni wykorzystywać różne narzędzia i techniki analizy technicznej, takie jak średnie kroczące, linie trendu, oscylatory i wskaźniki momentum.

Podstawową ideą podążania za trendem jest "podążanie z prądem", czyli kupowanie, gdy ceny rosną w trendzie wzrostowym i sprzedawanie, gdy ceny spadają w trendzie spadkowym, w nadziei na osiągnięcie zysku.

Podejście odwrotne (handel przeciwny do trendu)

W przeciwieństwie do podążania za trendem, metoda ta polega na zajmowaniu pozycji przeciwnych do konsensusu rynkowego, przewidując możliwe odwrócenia, gdy ceny osiągną wartości skrajne. W przeciwieństwie do strategii kierunkowych, inwestorzy kontrariańscy starają się czerpać zyski z ruchów rynkowych, które są sprzeczne z ogólnym konsensusem lub ustalonymi trendami.

Po zidentyfikowaniu ekstremum nastrojów, inwestorzy kontrariańscy szukają oznak, że obecny trend wkrótce się odwróci. Mogą to być rozbieżności między cenami a wskaźnikami technicznymi, odwrócenie trendu na wykresach lub fundamentalne katalizatory, które mogą spowodować zmianę kierunku.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej inwestorzy kontrariańscy często szukają sygnałów potwierdzających odwrócenie trendu. Mogą to być przebicia linii trendu, wysokie wolumeny obrotu lub inne techniczne lub fundamentalne oznaki.

Handel impulsowy

Podejście to opiera się na wychwytywaniu nagłych ruchów na rynku, starając się wykorzystać momenty, w których zmienność przyspiesza i szybko tworzą się nowe trendy. Związek między handlem momentum a zmiennością polega na tym, że traderzy momentum są często zainteresowani aktywami finansowymi, które doświadczają szybkich i znaczących ruchów cen, co często wiąże się z wysoką zmiennością.

Zmienność jest często wykorzystywana jako miara ryzyka. Wysoka zmienność wskazuje na większą niepewność co do przyszłych ruchów cen, co może powodować, że inwestorzy będą bardziej ostrożni w swoich decyzjach inwestycyjnych.

Zmienność może być również wykorzystywana jako wskaźnik nastrojów rynkowych. Na przykład nagły wzrost zmienności może wskazywać na niespokojny rynek lub zmianę warunków rynkowych w najbliższym czasie.

Inwestorzy mogą dostosowywać swoje strategie w zależności od poziomu zmienności. Na przykład, niektórzy inwestorzy wolą handlować na zmiennych rynkach, aby wykorzystać duże ruchy cen, podczas gdy inni mogą preferować mniej zmienne rynki, aby uzyskać bardziej stabilne i mniej ryzykowne podejście.

Jak prawidłowo korzystać z tych 3 strategii

Aby korzystać z tych strategii, musisz:

Jeśli masz wyraźne preferencje dla jednego z tych podejść, specjalizuj się i pracuj zgodnie ze swoją osobowością. Jeśli nie masz pewności, jedynym sposobem na poznanie siebie jest wypróbowanie różnych podejść, aby znaleźć to, które najbardziej Ci odpowiada.

Drugą możliwością jest korzystanie z narzędzi w zależności od sytuacji rynkowej. Na przykład, gdy rynek jest w trendzie, użyj narzędzi do monitorowania trendu lub zmienności, a następnie, gdy osiągnie główne poziomy wsparcia / oporu lub gdy na indeksach pojawi się formacja odwrócenia, użyj narzędzi do odwracania trendu.

Strategie te można łączyć lub stosować oddzielnie. Kluczem jest zachowanie spójności w swoim podejściu.


Dla Twojego bezpieczeństwa stworzyliśmy czarną listę brokerów..


Komentarze (0)
Jak złapać falę: 3 strategie handlu na rynku akcji

Główni gracze na rynku Fore

Rynek Forex to cały ekosystem obejmujący wielu graczy. Wszyscy oni tworzą ten potężny instrument ekonomiczny, w którym uczestniczą banki centralne i rządy, banki komercyjne, firmy międzynarodowe i inne.

13 / 05 / 24
Jak złapać falę: 3 strategie handlu na rynku akcji

3 kierunkowe podejścia do handlu na rynku akcji

W tym artykule przyjrzymy się trzem podstawowym podejściom do handlu na giełdzie: podążanie za trendem, przeciw trendowi i handel impulsem.

03 / 04 / 24
Jak złapać falę: 3 strategie handlu na rynku akcji

Was ist der Unterschied zwischen Forex und Aktienmarkt?

Der Aktienmarkt und der Forex Markt sind zwei verschiedene Märkte mit unterschiedlichen Symbolen, unterschiedlichen Handelssitzungen, aber beide Märkte basieren auf den Kauf- und Verkaufspreisen von Vermögenswerten.

01 / 02 / 24
Jak złapać falę: 3 strategie handlu na rynku akcji

Boty handlowe: czy są legalne i jak je wybrać?

W tym artykule przyjrzymy się legalności botów handlowych i podamy kilka wskazówek, jak je wybrać.

22 / 12 / 23
Jak złapać falę: 3 strategie handlu na rynku akcji

Holochain: alternatywa dla blockchain, która może zmienić świat

Holochain to zdecentralizowana platforma do tworzenia aplikacji, która nie wymaga wydobycia ani innych energochłonnych procesów.

06 / 12 / 23
Jak złapać falę: 3 strategie handlu na rynku akcji

Forex i sport: Jak zastosować zasady treningu i rywalizacji w handlu

Forex to międzynarodowy rynek wymiany walut, który daje możliwość zarabiania pieniędzy na różnicy kursów wymiany. Handel na rynku Forex wymaga ciągłej wydajności, umiejętności analitycznych, strategicznego myślenia i psychicznej odporności. Wszystkie te aspekty odgrywają również ważną rolę w sporcie. Ale czy możemy zastosować zasady treningu i rywalizacji w handlu na Forex? Spróbujmy to ustalić.

01 / 12 / 23