★★★★★

Globalna gospodarka będzie nadal zwalniać pomimo oznak odporności i wznowienia aktywności w Chinach

Adrian Chrzanowski - 08 / sierpnia / 23 275 Globalna gospodarka będzie nadal zwalniać

Wzrost gospodarczy okazał się zaskakująco odporny w trzecim kwartale ubiegłego roku, z silnymi rynkami pracy, stabilną konsumpcją gospodarstw domowych i inwestycjami biznesowymi oraz lepszym niż oczekiwano dostosowaniem do kryzysu energetycznego w Europie. Dynamika inflacji również wykazała poprawę, a ogólne wskaźniki spadają obecnie w większości krajów, nawet jeśli inflacja bazowa, która wyklucza bardziej zmienne ceny energii i żywności, nie osiągnęła jeszcze szczytu w wielu krajach.

Gdzie indziej, nagłe ponowne zaangażowanie Chin w świat przygotowuje grunt pod szybkie ożywienie aktywności gospodarczej. Globalne warunki finansowe uległy poprawie, ponieważ presja inflacyjna zaczęła słabnąć. To, a także deprecjacja dolara amerykańskiego w stosunku do szczytowego poziomu z listopada, przyniosło umiarkowaną ulgę rynkom wschodzącym i krajom rozwijającym się.

W związku z tym nieznacznie podnieśliśmy nasze prognozy wzrostu gospodarczego na lata 2022 i 2023. Globalny wzrost spowolni z 3,4% w 2022 r. do 2,9% w 2023 r., a następnie przyspieszy do 3,1% w 2024 r.

W przypadku gospodarek rozwiniętych spowolnienie będzie bardziej wyraźne, spadając z 2,7% w ubiegłym roku do 1,2% i 1,4% w tym i następnym roku. Dziewięć z 10 rozwiniętych gospodarek prawdopodobnie doświadczy spowolnienia aktywności gospodarczej.

Wzrost w Stanach Zjednoczonych spowolni do 1,4% w 2023 r., ponieważ podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną będą miały wpływ na gospodarkę. Warunki w strefie euro są trudniejsze pomimo oznak odporności na kryzys energetyczny, łagodnej zimy i hojnego wsparcia finansowego. W związku z zacieśnianiem polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny i negatywnym szokiem w zakresie warunków handlowych spowodowanym wyższymi cenami importowanej energii, spodziewamy się, że w tym roku wzrost osiągnie najniższy poziom 0,7%.

Grupa rynków wschodzących i gospodarek rozwijających się przekroczyła już dno spowolnienia, a wzrost ma nieznacznie wzrosnąć do 4 procent i 4,2 procent w tym i przyszłym roku.

Pozytywnym aspektem jest sytuacja w Indiach. Indie, wraz z Chinami, będą odpowiadać za połowę globalnego wzrostu w tym roku, w porównaniu z jedną dziesiątą dla USA i strefy euro łącznie. Oczekuje się, że globalna inflacja spadnie w tym roku, ale nawet do 2024 r. Prognozowana średnia roczna inflacja ogółem i inflacja bazowa będą nadal wyższe niż przed pandemią w ponad 80% krajów.

Ryzyka dla perspektyw pozostają skośne w dół, chociaż niekorzystne ryzyka złagodniały od października, a niektóre pozytywne czynniki zyskały na znaczeniu.

Wiadomości na temat inflacji są zachęcające, ale przed nami jeszcze długa droga do wygrania bitwy. Polityka pieniężna zaczyna wywierać wpływ, a budowa nowych domów zwalnia w wielu krajach. Niemniej jednak, zarówno w strefie euro, jak i w innych krajach, realne stopy procentowe pozostają niskie lub nawet ujemne, a w wielu krajach istnieje znaczna niepewność co do tempa i skuteczności zacieśniania polityki pieniężnej.

Tam, gdzie presja inflacyjna pozostaje zbyt wysoka, banki centralne muszą ustalić realne stopy procentowe powyżej poziomu neutralnego i utrzymać je tam, dopóki inflacja bazowa nie znajdzie się na trwałej trajektorii spadkowej. Zbyt wczesne łagodzenie polityki pieniężnej grozi zniweczeniem wszystkich dotychczasowych osiągnięć.

Wiele krajów zareagowało na kryzys kosztów utrzymania szerokimi i nieukierunkowanymi środkami wsparcia dla gospodarstw domowych i firm, które pomogły złagodzić szok. Wiele z tych środków okazało się kosztownych i coraz bardziej nietrwałych. Zamiast tego kraje powinny przyjąć ukierunkowane środki, które zachowają przestrzeń fiskalną, pozwolą popytowi na energię spaść pod wpływem wysokich cen energii i unikną nadmiernego stymulowania gospodarki.

Wreszcie, rosną siły fragmentacji geoekonomicznej. Musimy wspierać wielostronną współpracę, zwłaszcza w podstawowych obszarach wspólnego zainteresowania, takich jak handel międzynarodowy, zwiększanie globalnego bezpieczeństwa finansowego, gotowość publicznych systemów opieki zdrowotnej i przejście na gospodarkę o mniejszym wpływie na klimat.

Tym razem perspektywy dla globalnej gospodarki nie uległy pogorszeniu. To dobra wiadomość, ale niewystarczająca. Droga powrotna do pełnego ożywienia z trwałym wzrostem, stabilnymi cenami i postępem dla wszystkich dopiero się zaczyna.


Dla Twojego bezpieczeństwa stworzyliśmy czarną listę brokerów..


Komentarze (0)
Globalna gospodarka będzie nadal zwalniać

Główni gracze na rynku Fore

Rynek Forex to cały ekosystem obejmujący wielu graczy. Wszyscy oni tworzą ten potężny instrument ekonomiczny, w którym uczestniczą banki centralne i rządy, banki komercyjne, firmy międzynarodowe i inne.

13 / 05 / 24
Globalna gospodarka będzie nadal zwalniać

3 kierunkowe podejścia do handlu na rynku akcji

W tym artykule przyjrzymy się trzem podstawowym podejściom do handlu na giełdzie: podążanie za trendem, przeciw trendowi i handel impulsem.

03 / 04 / 24
Globalna gospodarka będzie nadal zwalniać

Was ist der Unterschied zwischen Forex und Aktienmarkt?

Der Aktienmarkt und der Forex Markt sind zwei verschiedene Märkte mit unterschiedlichen Symbolen, unterschiedlichen Handelssitzungen, aber beide Märkte basieren auf den Kauf- und Verkaufspreisen von Vermögenswerten.

01 / 02 / 24
Globalna gospodarka będzie nadal zwalniać

Boty handlowe: czy są legalne i jak je wybrać?

W tym artykule przyjrzymy się legalności botów handlowych i podamy kilka wskazówek, jak je wybrać.

22 / 12 / 23
Globalna gospodarka będzie nadal zwalniać

Holochain: alternatywa dla blockchain, która może zmienić świat

Holochain to zdecentralizowana platforma do tworzenia aplikacji, która nie wymaga wydobycia ani innych energochłonnych procesów.

06 / 12 / 23
Globalna gospodarka będzie nadal zwalniać

Forex i sport: Jak zastosować zasady treningu i rywalizacji w handlu

Forex to międzynarodowy rynek wymiany walut, który daje możliwość zarabiania pieniędzy na różnicy kursów wymiany. Handel na rynku Forex wymaga ciągłej wydajności, umiejętności analitycznych, strategicznego myślenia i psychicznej odporności. Wszystkie te aspekty odgrywają również ważną rolę w sporcie. Ale czy możemy zastosować zasady treningu i rywalizacji w handlu na Forex? Spróbujmy to ustalić.

01 / 12 / 23