★★★★★

Zarządzanie projektami: definicja, funkcjonowanie i przydatność

Adrian Chrzanowski - 24 / stycznia / 23 93 Jak prawidłowo zarządzać projektami

Zarządzanie projektami to pierwsza rzecz, którą musi wiedzieć każdy kierownik projektu, aby z powodzeniem realizować projekt. Przecież dzięki opanowaniu tego, czym jest zarządzanie projektami, można zaplanować odpowiednie działania we właściwym czasie.

Dobra znajomość koncepcji przydaje się również w zarządzaniu zasobami finansowymi i ludzkimi związanymi z projektem. Dzięki temu kierownik może zapewnić sobie pozytywny wynik na końcu każdego etapu prac, jak i na samym końcu.

DEFINICJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Jedna z definicji zarządzania projektami mówi, że jest to określony sposób organizacji, który kierownik projektu stosuje, aby zrealizować swoje zadanie.

Jest to zespół działań mających na celu zorganizowanie sprawnego przebiegu projektu. Umożliwia osiągnięcie celów projektu w wyznaczonym czasie, dzięki:

Te różne elementy zarządzania projektem powinny być stosowane w określonej kolejności w kolejnych fazach projektu od jego powstania do zakończenia.

NARZĘDZIA DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Opanowanie definicji zarządzania projektami oznacza zrozumienie narzędzi, które są przydatne w jego funkcjonowaniu. Narzędzia do zarządzania projektami to zazwyczaj oprogramowanie i aplikacje służące do automatyzacji zadań nieodłącznie związanych z projektem.

Rzeczywiście, aby projekt przebiegał sprawnie, trzeba go podzielić na zadania, które trzeba wykonać.

Narzędzia do planowania

Jest to jedno z kluczowych narzędzi zarządzania projektami. Zazwyczaj z tego typu narzędzia korzystają firmy, których metody pracy implikują terminy, ścisłe ramy czasowe i powiązania między zadaniami.

Przykładami narzędzi do planowania są Gantt Project, MS Project i Tom's Planner.

Narzędzia do zarządzania zasobami

Pozwalają one na przydzielanie zadań różnym osobom pracującym nad projektem. Niektóre z tych narzędzi skupiają się na przypisywaniu pracowników do czynności, monitorowaniu harmonogramów, wizualizacji czasu pracy czy określaniu produktywności.

Inne skupiają się na zasobach ludzkich, czyli wykorzystaniu czasu członków zespołu projektowego, zarządzaniu urlopami i pracownikami. Przykładami narzędzi do zarządzania zasobami są Float, Resource Guru i Runn.

Narzędzia do zarządzania zadaniami

Są to narzędzia, które skupiają się wyłącznie na zadaniach, które muszą być wykonane w ramach projektu. Stawiają na responsywność i identyfikowalność. Niektóre z tych narzędzi koncentrują się na poziomie pracy do wykonania poprzez ustalenie hierarchii pomiędzy tymi zadaniami.

Nie należy mylić tych narzędzi z prawdziwymi narzędziami do zarządzania, które mają znacznie większą funkcjonalność. TodoList i Trello to przykłady narzędzi do zarządzania zadaniami.

Narzędzia do zarządzania czasem

Narzędzia do zarządzania czasem obejmują RescueTime i HoursTimeTracking. Skupiają się na czasie potrzebnym do wykonania każdego zadania. Ich celem jest optymalizacja czasu przeznaczonego na realizację przyszłych zadań i zwiększenie produktywności.

Narzędzia do zarządzania przechowywaniem danych

Pozwalają one na scentralizowanie i udostępnienie wszystkich danych. Niektóre, takie jak Dropbox, oferują pamięć masową online do udostępniania i aktualizowania plików w czasie rzeczywistym.

Narzędzia promujące jedność

Są to takie narzędzia jak Discord, Slack czy Stride. Pozwalają one na lepszą współpracę pomiędzy członkami zespołu projektowego. Są to szczególnie zaawansowane aplikacje do obsługi wiadomości, które pozwalają na tworzenie wątków dyskusyjnych lub wysyłanie prywatnych wiadomości.

TECHNIKI I TECHNOLOGIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Aby zrozumieć definicję zarządzania projektami, warto również poznać techniki zarządzania projektami, które pozwalają na osiągnięcie efektywności.

Techniki zarządzania projektami

Metody te to tak naprawdę grupy procesów do realizacji w zarządzaniu projektami. Można je podzielić na różne procesy, w tym inicjowanie, planowanie, wykonanie, kontrolę i zakończenie.

Procesy te to zestawy czynności, które muszą być wykonane od początku do końca projektu. Techniki zarządzania projektami obejmują:

Metody te są również zróżnicowane i można je podzielić na dwie kategorie: metody tradycyjne i metody Agile. Ci pierwsi opowiadają się za sztywnym planowaniem działań i celów.

Na tej liście znajdziemy metodę wodospadową lub metodę V-cyklu. Drugi rodzaj metody jest bardziej elastyczny i pozwala klientowi uczestniczyć w procesie projektowym. Ich głównym celem jest stworzenie wartości dodanej dla klienta.

Przedstawione elementy nie wyczerpują definicji zarządzania projektami, które jest szczególnie gęstym pojęciem pozwalającym na pomyślną realizację każdego projektu.

Choć nie sposób w kilku linijkach omówić wszystkich aspektów definicji zarządzania projektami, to przedstawione tu elementy są już atutem każdego kierownika projektu dążącego do sukcesu.


Dla Twojego bezpieczeństwa stworzyliśmy czarną listę brokerów..


Komentarze (0)
Jak prawidłowo zarządzać projektami

Jak innowacje w branży spożywczej generują duże zyski

Przegląd niektórych wielkich innowacji Quebecu w ekologicznej żywności i gotowaniu. Skupmy się nie na trendach, ale na wynikach badań i rozwoju, które obecnie można znaleźć na półkach sklepów spożywczych.

09 / 02 / 23
Jak prawidłowo zarządzać projektami

Zarządzanie projektami: definicja, funkcjonowanie i przydatność

Zarządzanie projektami to pierwsza rzecz, którą musi wiedzieć każdy kierownik projektu, aby z powodzeniem realizować projekt. Przecież dzięki opanowaniu tego, czym jest zarządzanie projektami, można zaplanować odpowiednie działania we właściwym czasie.

24 / 01 / 23
Jak prawidłowo zarządzać projektami

Rynek akcji: jakie informacje należy ignorować?

Patrząc na giełdę z perspektywy inwestora, łatwo zauważyć, że każda nowa informacja na rynku powoduje duży szum. Czasami jest tyle szumu, że trudno uchwycić istotę.

23 / 12 / 22
Jak prawidłowo zarządzać projektami

Akcje Alphabet mogą nabrać tempa w najbliższych tygodniach

Akcje Alphabet (GOOGLE) nie uniknęły gwałtownego wzrostu niechęci do ryzyka w pierwszej połowie czerwca, spowodowanego obawami przed recesją. Akcje spadły o ponad 10%, aby powrócić do najniższego poziomu z poprzedniego miesiąca-do około 2050 USD.

21 / 07 / 22
Jak prawidłowo zarządzać projektami

Euro Dolar Deflaguje i spada poniżej 1,0300

Gwałtowne przyspieszenie w dół dla dolara euro, osiągając kluczowe wsparcie 1,0300 po gwałtownym wzroście popytu na dolary amerykańskie po zmianie nastrojów na ryzyko.

08 / 07 / 22
Jak prawidłowo zarządzać projektami

Najlepsze inwestycje, na których należy się skoncentrować w 2022 r

Najlepsze inwestycje, to nieruchomości i ubezpieczenia nowej generacji, kryptowaluty, wynajem mebli, fundusze strukturyzowane, private equity, metaverse, inwestycje w innowacyjne sektory i zrównoważony SCPI.

28 / 06 / 22